بزرگداشت پهلوانباشی مرحوم علیرضا سلیمانی

به گزارش سرویس کشتی فرتاک ورزشی، مسابقات انتخاب پهلوان پایتخت تهران ٣١تیرلغایت١ مردادبه صورت آزاد در وزن ٩٠+ با شرکت استانهای برتر و بزرگداشت پهلوانباشی ، مرحوم علیرضا سلیمانی برگزار می شود.