کیانوش رستمی دقایقی قبل با حضور در مسابقات وزن 85 کیلو گرم وزنه برداری المپیک ریو به مقام قهرمانی دست یافت تا شادی را به کاروان ایران بیاورد.

به گزارش فرتاک ورزشی، کاروان ایران بعد از گذشت یک هفته از آغاز مسابقات هنوز نتوانسته بود به مدالی در این مسابقات دست یابد.

حذف حامد حدادی نیز که عصر روز گذشته اتفاق افتاد، فشار را بر روی کیانوش رستمی بیشتر کرده بود تا تمامی نگاه ها متوجه این شیر بچه کرمانشاهی باشد.

کیانوش که چند روز قبل هم توانسته بود رکورد جهانی را بعد از 18 سال بشکند، با آمادگی کامل گام به این رقابت ها گذاشته و منتظر فرصتی بود که بتواند ناکامی دوره قبل را جبران کند .

مثل اینکه سرنوشت کیانوش هم این گونه رقم خورده است که در مسابقات المپیک باید او اولین مدال آور کاروان ایران باشد چرا که چهار سال پیش هم تا قبل از  رستمی، کاروان ایران مدالی را کسب نکرده بود و این بار روانی او را افزایش داده بود.

البته کیانوش در آن زمان چهار سال جوانتر و کم تجربه تر بود و تنها 21 سال سن داشت ولی الان با کوله باری از تجربه راهی این مسابقات شده بود.

 

حرکت یکضرب: کیانوش رستمی با مهار وزنه 179 کیلو گرمی اول 

کیانوش در اولین حرکت یک ضرب خود توانست وزنه   174 کیلوگرم  که مربیان برای او انتخاب کرده بودند را به راحتی بالای سر ببرد.

حریف قزاقستانی وزنه 175 کیلوگرمی را انتخاب کرد که نتوانست او رابالای سر ببرد تا کیانوش هنوز در  حرکت یکضرب در صدر قرار داشته باشد .

وزنه برداری اوکراینی برای آخرین حرکت یکضرب وزنه 175 کیلو گرم را انتخاب کرد که بالای سر برد و یک کیلو گرم از کیانوش رستمی پیش افتاد و تا این لحظه در صدر قرار گرفت ولی با این تفاوت هنوز دو حرکت او باقی مانده بود.

وزنه بردار دیگر اوکراینی نیز در حرکت سوم وزنه 175 را بالای سر برد.

وزنه بردار چینی که بار اول وزنه 173 را نزده بود در دومین حرکت تقاضای وزنه 178 کیلو را کرد و نتوانست آن را بالای سر ببرد تا تنها یک حرکت دیگر برای ماندن در رقابت ها داشته باشد.

از این وزنه بردار به عنوان سر سخت ترین حریف کیانوش در این مسابقات نام برده شده بود.

این وزنه بردار چینی برای بار سوم نیز باید وزنه 178 کیلو گرم را می زد تا تکلیفش برای ماندن یا حذف مشخص شود که در نهایت  توانست به سختی این وزنه را بالای سر ببرد و در جایگاه اول تا اینجای کار قرار بگیرد.

کیانوش دو حرکت دیگر داشت و برای حرکت دوم وزنه 179 کیلو را انتخاب کرد و توانست خیلی راحت آن را بالای سر ببرد تا در جایگاه اول حرکت یک ضرب قرار بگیرد.

کیانوش یک حرکت دیگر داشت تا بتواند فاصله خود را با رقبا بیشتر کند و بر همین اساس او برای حرکت سوم ،وزنه 182 کیلو را انتخاب کرد تا در صورت انجام آن بتواند چهار کیلو گرم از حریف چینی خود پیش بیفتد.

او نتوانست این وزنه را بالای سر ببرد تا در نهایت در یک ضرب در صدر قرار بگیرد.

 

حرکت دوضرب:

کیانوش رستمی با مهار وزنه  217 کیلوگرمی اول  و در مجموع با 396 اول شد

د ر حرکت دو ضرب و مجموع، وزنه برداری چینی سر سخت ترین حریف کیانوش رستمی بود که در حرکت دو ضرب برای بار اول وزنه 210 کیلویی را انتخاب کرد که نتوانست آن را بالای سر ببرد.

این وزنه بردار چینی برای بار دوم وزنه 210 کیلویی را انتخاب کرد و باز هم نتوانس این وزنه را بالای سر ببرد تا کیانوش یک گام دیگر به طلای المپیک نزدیک شود.

دیگر حریف رستمی وزنه 210 کیلو گرمی را بالای سر برد تا اینجای کار در مجموع رکورد 385 کیلو را داشته باشد و در صدر مجموعه تا اینجای کار باشد.

یکی دیگر از حریفان وزنه بردار رومانیایی بود که برای بار دوم در حرکت دو ضرب تقاضای 212 کیلو گرم را کرد که توانست بالای سر ببرد و به علت وزن کم تر نسبت به حریف اوکراینی در صدر قرار بگیرد.

وزنه بردار اوکراینی برای بار سوم تقاضای وزنه 212 کیلو گرم را کرد تا بتواند حداقل به مدال دست یابد. او در حرکت آخر خود  نتوانست این وزنه را مهار کند و بعید است دیگر به مدال دست پیدا کند.

کیانوش رستمی برای انتخاب اول وزنه 215 کیلو گرمی را انتخاب کرد و بر روی تخته آمد تا با مهار او بتواند مدال خود را تا اینجای کار مسجل کند و تنها منتظر رنگش در نهایت باشد.

او در اولین حرکت نتوانست این وزنه را بالای سر ببرد تا اندکی اضطراب بر اردوی ایران حاکم شود.

کیانوش دو حرکت دیگر داشت و در صورت مهار این وزنه مدال طلا را تصاحب کند.

تا اینجای کار همه حریفان در برابر وزنه 215 کیلو گرمی تسلیم شده بودند و کیانوش برای بار دوم بالای تخته آمد  و او رابالای سر برد و تا اینجای کار مدال خود را مسجل کرد و در صورتی که وزنه بردار چینی در آخرین حرکت خود نمی توانست وزنه مورد نظر خود را بالای سر ببرد، کیانوش به مقام قهرمانی دست  می یافت.

وزنه بردار چینی که در هر دو حرکت خود نتوانسته بود وزنه 210 کیلویی را مهار کند برای بار سوم وزنه 217 کیلویی را انتخاب کرد و توانست این وزنه را مهار کند تا کیانوش برای کسب مقام قهرمانی نیاز به مهار وزنه 217 کیلویی باشد تا قهرمان المپیک شود و گرنه بایستی به مددل نقره قناعت کند.

کیانوش رستمی برای بار سوم وزنه 217 کیلویی را باید مهار می کرد که با مهار آن می توانست علاوه بر کسب مقام قهرمانی ، رکورد دنیا و المپیک هم می شکست که این چنین شد.

انتهای پیام/