سحرگاه ششم شهریور سال گذشته مرد جوانی به نام «سعید» به اداره آگاهی تهران رفت و گفت یک مرد افغان به نام «عبدالستار» 65 ساله پسر 6 ساله ام را از مقابل خانه مان دزدید و در حالی که قصد اجرای نقشه شیطانی اش را داشت یکی از آشنایان هنگام عبور از آن محل پسرم را از چنگ مرد شیطان صفت درآورد.

شیطان-صفت

پس از این اظهارات مأموران آگاهی مرد 65 ساله افغان را دستگیر کردند که او به جرم خود اعتراف کرد و روانه زندان شد.صبح دیروز عبدالستار از زندان به شعبه دهم انتقال یافت تا محاکمه شود.در آغاز محاکمه پدر کودک به قضات دادگاه گفت:مرد افغان پسرم را به بهانه گرفتن کبوتر به بوستان بعثت کشانده بود اما زمانی که قصد تعرض داشت توسط یکی از آشنایان غافلگیر شد و پسرم نجات یافت.

سپس متهم به جرم خود اعتراف کرد. در پایان جلسه دادگاه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

 

انتهای پیام/
کلمات کلیدی: مرد شیطان صفت -