امیر حسین صمدانی با ۸ رای از ۱۵ رای ماخوذه به عنوان رییس ۴ سال آینده هیات بولینگ، بیلیارد و بوکس استان اصفهان انتخاب شد