شاگردان ابراهیم اشکش که تمرینات خود را در دونوبت صبح و ظهر انجام میدهند، امروز صبح در ورزشگاه شهدای ملاثانی تمرینات بدنسازی خود را به صورت استقامتی و هوازی زیر نظر مربی بدنساز تیم دکتر طاهری انجام‌دادند. با تشخیص‌سرمربی تیم تمرین عصر جمعه تیم‌استراحت تشخیص داده شد.