در تمرین اخر تیم سپاهان در ورزشگاه نقش جهان جشن تولد خاص برای محرم نویدکیا برگزار شد.