دیدار چوکای تالش و مس کرمان در چارچوب هفته بیست و سوم رقابت های لیگ دسته اول که در ورزشگاه سردار جنگل با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.