عصر امروز تیم شهرخودرو خودرو خراسان زیر نظر رضا مهاجری سرمربی بومی اش ، تمرینات گروهی خود را در ورزشگاه امام رضا علیه السلام مشهد برگزار کردند.