تمرین گاندوها بدلیل دیدار امروز تیمهای ملی فوتبال ایران و کره جنوبی یکساعت زودتر آغاز شد