این دیدار در پایان با نتیجه دو بر یک به نفع نمایند اصفهان به پایان رسید و یاران میثاقیان در این بازی خانگی هم تن به شکست دادند.