شهدا بابلسر موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد میزبان خود عبور کند.

انتهای پیام/
photo_2022-01-12_11-30-15 photo_2022-01-12_11-30-22 photo_2022-01-12_11-30-26 photo_2022-01-12_11-30-29 photo_2022-01-12_11-30-33 photo_2022-01-12_11-30-36 photo_2022-01-12_11-30-40 photo_2022-01-12_11-30-43 photo_2022-01-12_11-30-46 photo_2022-01-12_11-30-49