در پایان این بازی دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

انتهای پیام/
photo_2022-01-12_11-56-24 photo_2022-01-12_11-56-32 photo_2022-01-12_11-56-36 photo_2022-01-12_11-56-40 photo_2022-01-12_11-56-43 photo_2022-01-12_11-56-47 photo_2022-01-12_11-56-50 photo_2022-01-12_11-56-54 photo_2022-01-12_11-56-57 photo_2022-01-12_11-57-00 photo_2022-01-12_11-57-04 photo_2022-01-12_11-57-07 photo_2022-01-12_11-57-11 photo_2022-01-12_11-57-14