مهدی مهدوی کیا از سمت خود در فدراسیون فوتبال به عنوان مدیر فنی استعفاء داده است.

به گزارش فرتاک ورزشی،

بد نیست بدانید مدیر فنی فدراسیون فوتبال سمت جدیدی است که از سوی فیفا برای فدراسیون های ملی معرفی شده است. مدیر فنی جدا از رییس کمیته فنی و توسعه است . رییس کمیته فنی و توسعه یک کمیته را اداره می کند اما مدیر فنی فدراسیون فوتبال شخص است که وظیفه اش تعیین استراتژی برای فدراسیون فوتبال در حوزه فنی برای یک دوره چهارساله است و ایضا دیدگاه های فنی فیفا را در این زمینه به فدراسیون فوتبال انتقال می دهد. 

 

فدراسیون فوتبال بعد از استعفای مهدی مهدوی کیا از این سمت میرشاد ماجدی را به فیفا معرفی کرده است. میرشاد ماجدی که در حال حاضر ریاست کمیته جوانان فدراسیون فوتبال را برعهده دارد پیش تر هم در این پست حضور داشته است. او در دوره مدیریت مهدی تاج عهده دار این سمت بود. 

 

به زودی و با تایید نامه فدراسیون فوتبال نام میرشاد ماجدی به عنوان مدیر فنی جدید فدراسیون فوتبال در سایت فیفا لحاظ خواهد شد.

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.