کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را در خصوص پرونده های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش فرتاک ورزشی،

به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت هیات فوتبال استان بوشهر از باشگاه پارس جنوبی، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۴ میلیون و ۶۷۵ هزار ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت ولی خورسندی از علی آزادمنش، کمیته وضعیت با توجه به استرداد دادخواست توسط خواهان، جهت رسیدگی با تکلیفی مواجه نبوده و قرار رد دعوی خواهان را صادر کرد.

* در پی شکایت روزبه سینکی از باشگاه آرمان گهر سیرجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۶۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۶۴۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین نسبت به دعوای خواهان به میزان ۳۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

* با توجه به شکایت سلمان تاجدار از باشگاه چوکای تالش، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۲ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت شهاب عادلی از باشگاه شمس آذر قزوین (بادران سابق) این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸۷۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.