کمیته انضباطی رای خود را در خصوص خلعتبری اعلام کرد.

به گزارش فرتاک ورزشی،

و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، از سوی باشگاه ذوب آهن درخواستی به کمیته انضباطی ارجاع و ضمن آن اظهار داشت که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال محمدرضا خلعتبری ، بازیکن سابق تیم پدیده را به مدت یک جلسه از همراهی تیم محروم و به پرداخت سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. پس از پرداخت جریمه نقدی و با اظهار نامبرده از تنبه از عملکرد خود که منجر به برخورد کمیته انضباطی شد و تعهد به عدم تکرار تخلف در مسابقات آتی، درخواست بخشش و یا تعلیق محرومیت متعلقه را داشت که کمیته انضباطی با بررسی تقاضای وی و به استناد ماده 107 مقررات انضباطی و ضمن موافقت و مساعدت، یک جلسه محرومیت باقمیانده وی را برای مدت 6 ماه از تاریخ صدور این دادنامه( 97/11/16) با تعلیق مواجه و نامبرده می توان از این تاریخ تیم مربوطه را همراهی کند.

چنانچه در مسابقات بعدی مرتکب هرگونه تخلفی شود، علاوه بر تنبیه از قرار تعلیق صادره رفع اثر و محرومیت اجرا خواهد شد.

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.