اگر نوشیدنی چای برای چند ساعت در فضای باز بماند، اکسیژن باعث ایجاد باکتری و ترکیبات مضر در آن می شود.

کارشناسان و تولید کنندگان چای نوشیدن این نوشیدنی را به صورت تازه دم کرده توصیه میکنند و این فقط به این دلیل نیست که طعم و عطر چای به این ترتیب بهتر بیان می شود.

روی سطح چای به صورت یک لایه تیره ضخیم ظاهر می شوند که پوسته ای روی لیوان باقی می گذارد.

مخرب ترین اثر این مواد روی اندام های دستگاه گوارش و عمدتاً روی کبد است.

چایی که ۲۴ ساعت بماند توسط ژاپنی ها «بدتر از نیش مار» و از نظر چینی ها با سم مقایسه می شود.

انتهای پیام/