یک روانشناس گفت: اگر روابط زوجین با توجه به حقوق و تکالیف خود باشد قطعاً به یک خانواده نمونه تبدیل خواهند شد و زن نیز دچار بحران هویتی نمی‌شود.

 مهدیه شادمانی عضو هیئت علمی دانشگاه، نویسنده و فعال حوزه زنان در یکی از برنامه‌های رادیویی در مورد اولویت‌های زنان جامعه امروز گفت: از آن جایی که زنان نیمی از پیکره یک جامعه به عنوان یک سرمایه اجتماعی محسوب می شوند و نقش مهمی در توسعه پایدار دارند، سیاست گذاران و فعالان حوزه زنان هم اولویت و مسائل مهم این قشر را مورد بررسی قرار می‌دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: اولویت اصلی برای زنان امروز جامعه ما شناخت و توجه به حقوق و تکالیف آن‌ها است و علت اینکه زنان دچار بحران هویتی شدند هم این است که شناختی از تکالیف و حقوق خود و اجتماع ندارند.

وی درباره اینکه اولویت زنان بر چه اساسی شکل می‌گیرد گفت: نقش تفاوت‌های فرهنگی در جامعه نیز تاثیر دارد. اولویت بندی مسائل زنان بر اساس موقعیت فردی و اجتماعی یک زن و به عبارت دیگر بر اساس استعداد ذاتی و تفاوت‌های فرهنگی موجود در اجتماع زن شکل می‌گیرد و از این رو است که اولویت‌های مسائل زنان در نقاط مختلف کاملاً متفاوت از یکدیگر می‌شود.

شادمانی ادامه داد: چارچوب مردانه‌ای که در بسیاری از خانواده‌ها وجود دارد باعث شده که نسبت به کرامت و جایگاه زنان توجهی نشود و همین‌ها زنان را به انزوا می‌رساند.

این نویسنده معتقد است که اگر زن نقش همسری خود را به درستی ایفا کند مادر نمونه‌ای خواهد شد و اگر روابط زوجین با توجه به حقوق و تکالیف خود باشد قطعاً به یک خانواده نمونه تبدیل خواهند شد و زن نیز دچار بحران هویتی نمی شود.

همچنین در ادامه این گفتگوی رادیویی صدف صادقی کارشناس ارشد روانشناسی، پژوهشگر و نویسنده در حوزه زنان و خانواده به اهمیت و تأثیر مسائل فرهنگی بر تفاوت اولویت‌های اصلی زنان جامعه امروز اشاره کرد و گفت: ناامیدی که زنان امروزی با آن درگیر هستند یک مسئله جهانی است.

صادقی ادامه داد: بحران هویت و ناامیدی زنان یک امر جهانی است. بحث اعتیاد، طلاق و مشکلات اقتصادی زنان و بحث حضانت فرزند در حال حاضر در همه کشور‌های دنیا وجود دارد.

صادقی با اشاره به اینکه یک زن به صورت همزمان می‌تواند نقش همسری، مادری، اقتصادی و علمی خود را ایفا کند افزود: اولویت اصلی زنان امروز این است که نه تنها خانم‌ها و بلکه جوامع بشری شناخت دقیقی از اولویت بندی نقش‌های زنان در جامعه ندارند.

کارشناس ارشد روانشناسی تصریح کرد: اگرچه تعاریف مختلفی از زنان در دنیا ارائه شده است، اما اولین تعریفی که به مردم دنیا القا شده این است که یک زن در درجه نخست باید زیبا باشد و از این رو است که زنان تغییر هویت داده و تمایل به دیده شدن دارند.

نویسنده حوزه زنان و خانواده با اشاره به اینکه هویت انسان بعد از ازدواج کامل‌تر شکل می‌گیرد گفت: بر اساس یافته‌های علمی، مربی بودن خانم‌ها به خاطر این است که خانم‌ها در کنترل غرایز و نفس خود قدرت بیشتری دارند.

 

انتهای پیام/