در خانواده‌درمانی درمانگر جلسات متعددی با بیمار و خانواده او برگزار می‌کند.

در خانواده‌درمانی درمانگر جلسات متعددی با بیمار و خانواده او برگزار می‌کند. در این جلسات مشکلات خانوادگی بیمار به منظور کشف علت بیماری مورد بررسی قرار می‌گیرد. درمانگر به بیمار کمک می‌کند تعامل سالمی با همسر یا خانواده خود داشته باشد.

در زوجین جایگزینی روابط جنسی سالم با رفتارهای آسیب‌زای قبلی بخش مهمی از روند درمان اعتیاد به سکس است. درمان اصولی اعتیاد جنسی درمانی است که به‌جای سرکوبی میل جنسی فرد بیمار به او در برقراری روابط جنسی سالم کمک کند.

انتهای پیام/