ژاوی سرمربی بارسلونا تصمیم دارد فصل بعد تیمش را با این ترکیب به میادین بفرستد: تراشتگن، آسپیلیکوئتا، کُنده، آرائوخو، آلبا، پدری، بوسکتس، دی‌یونگ، دمبله، فاتی و لواندوفسکی.