کالیدو کولیبالی پس از اینکه از سمت هواداران لاتزیو مورد نژاد پرستی قرار گرفته بود، از حمایت هواداران ناپولی تشکر کرد.

به گزارش فرتاک ورزشی؛ در سفر به استادیو المپیکو در ماه فوریه، مسابقه به علت اینکه هواداران تیم میزبان به سمت مدافع سنگالی حریف از خود صدای میمون در می آوردند متوقف شد.  در مسابقه بعدی هواداران این بازیکن، ماسک هایی از او را به صورت خود زدند تا از او حمایت کرده باشند. کولیبالی در مصاحبه با سایت رسمی فیفا گفت: در ابتدا خیلی به این موضوع توجه نداشتم، اما وقتی داور بازی را به علت این موضوع متوقف کرد، متوجه شدم. هم تیم هایم از من حمایت کردند، بازیکنان لاتزیو نیز با من صحبت کردند، و پس از بازی، حمایت های زیادی از من شد. زمانی که هواداران را در خانه با ماسکی بر روی صورت دیدم، واقعا احساساتی شدم، می خواهم از همه برای حمایتشان تشکر کنم.

منبع: کاپ