انواع مصدومیت و محرومیت بلای جان تیم ملی آلمان شده است.

یوآخیم لوو باید تقریبا تا یک ساعت دیگر شاگردانش را برای جدال با خروس ها به زمین بفرستد، اما دستش کمی خالیست. در دفاع متس هوملس را به علت محرومیت در اختیار ندارد و در خط میانی خدیرا را. در نهایت هم تنها امید خود در نوک خط حمله یعنی ماریو گومز را از دست داد. همه اینها در حالی است که دیدیه دشان هیچ غمی در این خصوص ندارد و می تواند از تمامی بازیکنانش استفاده کند.

 

کلمات کلیدی: یواخیم لو -