مائوریسو ماکری، رئیس جمهور آرژانتین تاکید کرد که لیونل مسی باز هم برای تیم ملی آرژانتین بازی خواهد کرد.

،

پس از شکست در فینال کوپا آمه‌ریکا مقابل شیلی، مسی از میادین ملی خداحافظی کرد که این اقدام او با واکنش‌های بسیاری همراه شد. هواداران از مسی درخواست کردند که خداحافظی اش را پسر بگیرد و بزرگان فوتبال آرژانتین نیز چنین درخواستی از او داشتند. حال رئیس جمهور آرژانتین نیز تاکید کرد که مسی باز هم به تیم ملی آرژانتین بازخواهد گشت.

او گفت:" با مسی تلفنی صحبت کردم، مطمئنم که او به تیم ملی بازخواهد گشت. او بهترین بازیکن جهان است."