فرهاد بازگلی مدیر عامل باشگاه سردار بوکان با پیشنهاد وسوسه انگیز خرید امتیاز باشگاه لیگ یکی رو به رو شده است.

به گزارش فرتاک ورزشی،

 سرداری ها که پس از آمدن فرهاد بازگلی و در پی آن ورود داریوش هرمزی به آرامش مناسبی رسیده اند،حسرت آن را می خورند که چرا این تغییرات در ابتدای فصل انجام نشد که احتمالا حالا این باشگاه کورد نشین می توانست جزو مدعیان صعود باشد.

اما از گوشه و کنار خبر می رسد مدیر عامل این باشگاه پر هوادار با پیشنهاد جدی مالکیت و خرید باشگاه لیگ یکی رو به رو شده است که باید به انتظار نشست و دید آیا این انتقال صورت خواهد گرفت که در این صورت سرداری ها مجددا وارد بحران مدیریتی خواهند شد.

انتهای پیام/