محمود فکری سرمربی آلومینیوم اراک درنشست خبری بعدازبازی ضمن عذرخواهی ازنتایج اخیر تیم آلومینیوم بیان داشت:امروز شاهدبازی خیلی خوبی بودیم وبچه هاباجسارت وشهامت فوتبال بازی کردند ودرهردو نیمه فوتبال خوبی راشاهدبودیم.

به گزارش فرتاک ورزشی،

محمود فکری سرمربی آلومینیوم اراک درنشست خبری بعدازبازی ضمن عذرخواهی ازنتایج اخیر تیم آلومینیوم بیان داشت:امروز شاهدبازی خیلی خوبی بودیم وبچه هاباجسارت وشهامت فوتبال بازی کردند ودرهردو نیمه فوتبال خوبی راشاهدبودیم.

محمودفکری ادامه داد:ازگلی که زدیم به خوبی دفاع کردیم واگر دقت بیشتری رادرضدحملات به خرج می دادیم می توانستیم گل های بیشتری را به ثمربرسانیم.

فکری افزود:انتظارات ازتیم بالارفته است وازطرفی تمامی تیم هادرمقابل ماباتمام وجودبازی می کنندبه گونه ای که بازی هایمان با تیم های قعرنشین سنگین تراز تیم های بالای جدول است.

سرمربی آلومینیوم اراک باتوجه به سختی لیگ امسال خاطرنشان کرد:لیگ امسال بسیارسخت است وبایدتمام تلاشمان راانجام دهیم وچیزی که مانیاز داریم صبروحوصله وحمایت مجموعه است،اگر لازم بدانیم درنیم فصل درپست های مختلف تیم راتقویت خواهیم کردتابتوانیم امسال به چیزی که حق مردم این شهراست برسیم ودرروزآخرجشن صعودمان رابگیریم

محمودفکری درپایان گفت:ازصبروحوصله تماشاچیان نهایت تشکررا دارم.

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.