در حالی که به واسطه عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه، از جذابیت بازی تیم های مس کرمان و مس رفسنجان در ورزشگاه باهنر کرمان به شدت کاسته شده بود اما این بازی به واسطه شرایط خاص خود صحنه هایی بدیع و نو در فوتبال داشت.

این تصاویر با دوربین فاضل حبیبی که شاید در فوتبال بسیار تازگی داشته باشد می تواند برای همیشه شرایط خاص فوتبال در وضعیت کرونایی را در همیشه تاریخ به یادگار بگذارد!

 

انتهای پیام/