دیدار تیم های 90 ارومیه و فجرسپاسی شیراز با تک گل دانیال کردستانی به سود شیبرازی ها به پایان رسید.