صحبت‌های حمید کاظمی مهاجم هوادار تهران پس از دبل برابر قشقایی شیراز را مشاهده میکنیم.