برنامه هفته های هفتم تا چهاردهم لیگ یک باشگاه های کشور در فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام شد.

به گزارش فرتاک ورزشی،

به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته هفتم

دوشنبه ۸ دی ۹۹

فجر شهید سپاسی شیراز- قشقایی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز

خیبرخرم آباد- آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه  تختی خرم آباد

شهرداری آستارا – خوشه طلایی ساوه - ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت

نود ارومیه – استقلال ملاثانی - ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه

گل ریحان البرز - بادران تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج

مس کرمان – چوکا تالش- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی(ع) کرمان

هوادار تهران – پارس جنوبی جم- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء  اسلامشهر

شاهین شهرداری بوشهر – ملوان بندرانزلی- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

استقلال خوزستان – رایکا بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اهواز

هفته هشتم

دوشنبه ۱۵ دی ۹۹

چوکا تالش – شهرداری آستارا - ساعت ۱۴- ورزشگاه سردارجنگل رشت

قشقایی شیراز – مس کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز

خوشه طلایی ساوه – نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید چمران ساوه

رایکا بابل – خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه هفتم تیر بابل

آرمان گهر سیرجان – هوادار تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

بادران تهران – شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء  اسلامشهر

استقلال ملاثانی – فجرشهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اهواز

ملوان بندرانزلی – گل ریحان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی انزلی

پارس جنوبی جم – استقلال خوزستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی جم

هفته نهم

دوشنبه ۲۲ دی ۹۹

استقلال خوزستان – قشقایی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اهواز

فجر شهید سپاسی شیراز – ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز

شهردای آستارا – آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت

هوادار تهران – رایکا بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه اسلامشهر

گل ریحان البرز – خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج

خوشه طلایی ساوه – استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید چمران ساوه

نود ارومیه – بادران تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه

شاهین شهرداری بوشهر – چوکا تالش- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

مس کرمان – پارس جنوبی جم- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

هفته دهم

دوشنبه ۲۹ دی ۹۹

پارس جنوبی جم – شهرداری آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی جم

استقلال ملاثانی – مس کرمان - ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اهواز

قشقایی شیراز – نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس  شیراز

بادران تهران – خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

خیبر خرم آباد- استقلال خوزستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد

ملوان بندر انزلی – هوادار تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی انزلی

آرمان گهر سیرجان – شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

چوکا تالش – فجرشهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت

رایکا بابل – گل ریحان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه هفتم تیر بابل

هفته یازدهم

دوشنبه ۶ بهمن ۹۹

گل ریحان البرز – قشقایی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج

شهرداری آستارا- ملوان بندرانزلی- ساعت ۱۴- ورزشگاه وحدت آستارا

مس کرمان – آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

شاهین شهرداری بوشهر – رایکا بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

فجر شهید سپاسی شیراز – خیبرخرم آباد - ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز

هوادار تهران – استقلال خوزستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

استقلال ملاثانی – بادران تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اهواز

خوشه طلایی ساوه – چوکا تالش- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید چمران ساوه

نود ارومیه – پارس جنوبی جم - ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه

هفته دوازدهم

دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۹

قشقایی شیراز – شهرداری آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز

بادران تهران – مس کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء  اسلامشهر

چوکا تالش – نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت

ملوان بندرانزلی – خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی انزلی

پارس جنوبی جم – استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی جم

خیبر خرم آباد – هوادار تهران - ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد

آرمان گهر سیرجان – گل ریحان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

رایکا بابل – فجر شهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه هفتم تیر بابل

استقلال خوزستان – شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی اهواز

هفته سیزدهم

یکشنبه ۱۹ بهمن ۹۹

خوشه طلایی ساوه – قشقایی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید چمران ساوه

مس کرمان –  ملوان بندرانزلی- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

نود ارومیه – آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه

شهرداری آستارا – رایکا بابل - ساعت ۱۴- ورزشگاه وحدت آستارا

فجر شهید سپاسی شیراز – استقلال خوزستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز

گل ریحان البرز – هوادار تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج

بادران تهران – پارس جنوبی جم- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء اسلامشهر

شاهین شهرداری بوشهر – خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

استقلال ملاثانی – چوکا تالش- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی اهواز

هفته چهاردهم

شنبه ۲۵ بهمن ۹۹

خیبر خرم آباد – شهرداری آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد

رایکا بابل – مس کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه هفتم تیر بابل

ملوان بندر انزلی – نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی انزلی

آرمان گهر سیرجان – فجرشهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

قشقایی شیراز – استقلال ملا ثانی- ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز

چوکا تالش – بادران تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت

هوادار تهران – شاهین شهرداری بوشهر - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء اسلامشهر

پارس جنوبی جم – خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی جم

استقلال خوزستان – گل ریحان البرز- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی اهواز

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.