کوروش ملکی دروازه بان آرمان گهر سیرجان در برابر شهرداری همدان روز خوبی را پشت سرگذاشت تا از سوی کارشناسان فرتاک ورزشی در تیم منتخب هفته قرار بگیرد.