محمد صابری زاده دروزاه بان شهرداری همدان در هفته چهارم لیگ یک برابر شاهین شهرداری بوشهر دوباره کلین شیت کرد تا دروازه اش در این فصل هم چنان بسته باشد. او در هفته چهارم به عنوان برترین دروازه بان در تیم منتخب هفته قرار گرفت.