مهدی داغر دفاع وسط قشقایی شیراز در هفته چهارم لیگ یک در برابر استقلال ملاثانی بازی بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت تا در تیم منتخب هفته چهارم قرار بگیرد.