در این کلیپ به بهترین تصاویر هفته چهارم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور نگاهی خواهیم انداخت.