آرمین طلایی منش وینگر راست شهرداری همدان با بازی خوبی که در هفته پنجم برابر رایکا بابل از خود به نمایش گذاشت از سوی کارشناسان فرتاک ورزشی در تیم منتخب هفته پنجم قرار گرفت.