پس از تساوی صفر بر صفر گل ریحان در مقابل ایمان سبز شیراز یکی از صدرنشینان حال حاضر لیگ دو کشور فرزاد آشوبی خواهان تعیین تکلیف و وضعیت این تیم از طرف مدیران در عرض چهل هشت ساعت آینده شد.

گل ریحان البرز روز گذشته و در بازی با تیم شیرازی همچنان از کمبود بازیکن تخصصی و حتی برای تعویض و همچنین ضروریات اولیه بازی رنج  می برد، اتفاقی که از ابتدای شروع مسابقات برای این تیم افتاده و همچنان ادامه دارد.

 گل ریحان در هر حال نتوانست علی رغم یک بازی حساب شده از موقعیت های بدست آمده استفاده لازم را ببرد تا امتیازات بازی بین دو تیم تقسیم شود.

 در حالی که اجازه برگزاری بازی ها این تیم به قم داده شده، مسئولان فوتبال شهر قم همچنان در انتظار حضور مدیران گل ریحان برای امضای تفاهم نامه هستند.

مشکل بلاتکلیفی این تیم چه از بعد مالی و چه از لحاظ پشتیبانی شرایط را بغرنج کرده و از این جهت ظاهرا شرایط ادامه همکاری فرزاد آشوبی با این تیم در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

 

انتهای پیام/