رضا شربتی دفاع چپ ویستاتوربین در هفته دهم لیگ یک موفق شد برابر شهرداری همدان بازی درخشانی انجام دهد تا در تیم منتخب هفته دهم قرار بگیرد.