محمدرضا شیرزادی دفاع وسط شمس آذر قزوین در هفته دهم لیگ یک موفق شد برابر سایپا بازی درخشانی انجام دهد تا در تیم منتخب هفته دهم قرار بگیرد.