آرمان اکوان بهترین دفاع وسط هفته دهم لیگ یک موفق شد برابر شهرداری آستارا بازی درخشانی انجام دهد تا در تیم منتخب هفته دهم قرار بگیرد.