عرفان پورافراز مهاجم خوشه طلایی ساوه در هفته دهم موفق شد برابر ماشین سازی یک گل به ثمر برساند تا در تیم منتخب هفته دهم قرار بگیرد.