کوروش ملکی دروازه بان آرمان گهر سیرجان در هفته یازدهم لیگ یک موفق شد برابر مس شهر بابک کلین شیت کند تا در تیم منتخب هفته یازدهم قرار بگیرد.