کنعان طاهر نژاد دفاع وسط شمس آذر قزوین در هفته یازدهم لیگ یک موفق شد برابر شاهین شهرداری بوشهر یک پاس گل دهد و عملکرد دفاعی خوبی داشت تا در تیم منتخب هفته یازدهم قرار بگیرد.