پدرام قاضی پور دفاع چپ ملوان بندرانزلی در هفته یازدهم لیگ یک موفق شد برابر خوشه طلایی پاس گل دهد و عملکرد دفاعی خوبی داشت تا در تیم منتخب هفته یازدهم قرار بگیرد.