علی بشیری دفاع راست پارس جنوبی جم در هفته یازدهم لیگ یک موفق شد برابر ماشین سازی تبریز گلزنی کند و عملکرد دفاعی خوبی داشت تا در تیم منتخب هفته یازدهم قرار بگیرد.