امیرمحمود آبادی هافبک دفاعی آرمان گهر سیرجان موفق شد در هفته یازدهم لیگ یک برابر مس شهر بابک پاس گل دهد و عملکرد دفاعی خوبی داشت تا در تیم منتخب هفته یازدهم قرار بگیرد.