حسین خیری دفاع وسط قشقایی شیراز در هفته دوازدهم لیگ یک موفق شد برابر مس شهر بابک یک پاس گل دهد و عملکرد خوبی در دفاع داشته باشد تا در تیم منتخب هفته دوازدهم قرار بگیرد.