سعید کریمی دفاع وسط ملوان در هفته دوازدهم لیگ یک موفق شد برابر سایپا بابک عملکرد درخشانی در دفاع داشته باشد تا در تیم منتخب هفته دوازدهم قرار بگیرد.