کمیل ایمانجانی دفاع چپ ویستاتوربین در هفته دوازدهم لیگ یک موفق شد برابر شهرداری آستارا عملکرد خوبی از هود به نمایش بگذارد تا در تیم منتخب هفته دوازدهم قرار بگیرد.