جلال عبدی دفاع راست مس کرمان در هفته دوازدهم لیگ یک موفق شد برابر رایکا بابل عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد تا در تیم منتخب هفته دوازدهم قرار بگیرد.