عباس عامری دفاع وسط خوشه طلایی ساوه در هفته سیزدهم لیگ یک موفق شد برابر آرمان گهر عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد و موفق به زدن یک گل شد تا در تیم منتخب هفته سیزدهم قرار بگیرد.