حسین سنگر گیر دفاع راست استقلال خوزستان در هفته سیزدهم لیگ یک موفق شد برابر ماشین سازی عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد و موفق به یک پاس گل شد تا در تیم منتخب هفته سیزدهم قرار بگیرد.