عظیم گوگ دفاع وسط ملوان در هفته سیزدهم لیگ یک موفق شد برابر شمس آذر عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد تا در تیم منتخب هفته سیزدهم قرار بگیرد.